Skip to main content

Personlig motivation (og mangel på samme)

27 ulæste mails… I stedet for at føle sig populær og interessant, så ender vi ofte med følelsen af frustration over altid at være lidt bagefter.

Hænger du også lidt i bremsen?

I en europæisk undersøgelse foretaget af Stepstone konstaterer de, at en af årsagerne er dårlige relationer til chefen. Faktisk angiver lige knap 1/3 af respondenterne, at de har en decideret dårlig relation til deres chef. Vi kan altså ikke altid stole på vores ledere, som facilitatorer af arbejdsglæde og motivation, så hvordan kan vi selv gøre en forskel?

Først og fremmest – hvad er motivation?

Motivation er den positive indstilling til at gennemføre en proces, være en del af en forandring eller udføre en arbejdsopgave. Vi påvirkes i vores motivation af både indre og ydre faktorer. Vores chefer er ydre faktorer. Derudover kan fx løn, normer og karakterer være ydre faktorer. De indre er bl.a. vores egne evner og kompetencer samt personlighed.

 

5 tips til at forbedre din personlige motivation:

  1. Gør noget du er god til. Der er ikke noget som en succesoplevelse til at sætte gang i en positiv oplevelse af egne evner.
  2. Sørg for at dine fremskridt er synlige – både for dig og for dine kolleger og chefer. Bliv bedre til at fejre succeserne på kontoret med en kage, en fredagsøl osv.
  3. Genkald dig positiv feedback, som du tidligere har fået. Hvad synes andre, at du er god til? Eller klarede særligt godt i den situation?
  4. Bak din kolleger op og kom med positiv feedback. Det handler om at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor I tydeligt signalerer, at I støtter hinanden og er medansvarlige for hinandens motivation. Det er altid vigtigt med en stærk fællesskabsfølelse.
  5. Lad være med at fokusere for meget på løn, chefer og kontant afregning af succeser. Selvfølgelig skal du betales det du er værd, men hæng ikke din personlige motivation direkte op på din lønseddel eller din chef.

 

De bedste hilsner,

Stine Nybo

Projektchef i OrgaNicer

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved