Skip to main content

Møder der motiverer – og er indsatsen værd!

Good things come to those who… work their asses off and never give up.
Not to those who wait…

 

Men det skal jo også være indsatsen værd. Vi vil gerne arbejde og knokle for noget som vi synes er vigtigt og værdifuldt. Det er bl.a. derfor vi kan finde på at arbejde frivilligt i foreninger og til events.

Hvis dine mødedeltagere skal investere i mødet. Altså være aktive og engagerede, stille spørgsmål, diskutere osv., så skal du skabe rammer som tydeligt viser, at det her møde – det er indsatsen værd.

Fra invitation til evaluering.

Er dine møder indsatsen værd?

Hvis du har problemer med lav tilfredshed eller lave deltagerantal til dine møder, så kan du starte med at se på hvad der, sådan helt generelt, motiverer mennesker.

 

1. Vi vil bidrage og anerkendes som medlemmer af en gruppe. Når vi kigger i undersøgelser af hvorfor mennesker går til møder generelt, så er det bl.a. for at bidrage i en faglig debat og føle, at de hører til i branchen. Vi er sociale dyr og har brug for at spejle os i hinanden. Hvordan kan du bedre facilitere social og faglig interaktion til møderne? Og hvordan gør du det synligt i invitationen til mødet?

2. Vi vil have langsigtede mål for at kunne se mening med her og nu. Jo jo – det er da fint med en dagsorden i god tid, men vi har altså brug for at vide, hvordan det her møde passer ind i en større sammenhæng. Det giver ikke andet end irritation, hvis vi ikke kan forstå, hvorfor vi er til det her møde! Inviterer du de rigtige til møderne? Og fortæller du dem hvorfor netop de er inviteret?

3. Vi vil tale om det, som vi brænder for. Det er selvsagt nemmere at få mennesker til at deltage og engagere sig i noget som de i forvejen brænder for.  Kan du planlægge dine møder så de bedre imødekommer nogle af de fagområder som deltagerne i forvejen brænder for?

4. Kommunikation skal være tydelig, direkte og ærlig. Jeg kommer ikke til et arrangement jeg ikke kan forstå. Vi kommer alle sammen nemt til at kommunikere lidt indforstået. Få en kollega, som sidder med noget helt andet til at give lidt respons på dine infomails eller invitationer.

5. Vi skal være trygge ved situationen. Der er en grund til at vi ofte har én eller flere kolleger med, når vi skal ud af huset. Vi føler os mere trygge, når vi er i flok. Kan du synliggøre, fx gennem sociale medier, hvem der ellers deltager i dit møde? Eller sørge for at lave et socialt element, som ryster folk lidt sammen inden det faglige program starter?

6. Vi skal føle os kvalificerede til at deltage aktivt. For der er ikke noget, der skaber utryghed og får folk til at trække sig som usikkerhed på egne evner. Når vi samler en hel virksomhed er der tit nogle grupper som er i flertal – og så kommer vi let til at koncentrere os om dem. Er dine oplægsholdere briefet, så de ved, at der skal gøres noget for at inddrage alle de forskellige fagligheder som er tilstede?

 

Vil dine mødedeltagere føle at mødet er indsatsen værd nu?

 

De bedste hilsner,

Stine Nybo

Projektchef i OrgaNicer

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved