Skip to main content

Sådan redder du en chef fra møde-døden

Er ledelsen ved at ”møde sig halvt ihjel” uden det giver udbytte?

En undersøgelse gennemført af Lederne blandt tæt ved 1900 medlemmer viser, at ledere i gennemsnit bruger 12 timer om ugen i et mødelokale – og tallet er stigende. Undersøgelsen spurgte blandt andet ind til, hvilke foretrukne ændringer man kunne ønske sig. Her peger de fleste ledere på bedre mødekultur og bedre mødeledelse.

 

Så hvordan får vi bugt med det?

 

Som mødeplanlægger skal man være bevidst om, hvilke indspark man kan give ledelsen for at imødekomme dette. En dårlig mødekultur og – ledelse handler om manglende formål og for dårlig forberedelse af mødet, ikke-strukturerede diskussioner og overholdelse af tidsplanen, uklare konklusioner og ukonkret opsummering samt manglende stringens i opfølgningen.

 

Et tip til ledelsen (fra dig som mødeplanlægger) kan derfor være:


• Forbered dig godt før mødet – formålet skal stå lysende klart
• Sørg for at invitere de rigtige deltagere til mødet
• Vælg det nødvendige indhold til dagsordenen – glem alt andet
• Udsend mødeinvitationen i god tid, så man har mulighed for at komme forberedt
• Beslut dig for mødets struktur inden opstart – og hold den
• Sæt dig for bordenden – og led ”slagets gang”
• Overhold tiden for mødet
• Opsummér og konkludér – sørg for et referat
• Følg op på beslutningerne

Med håb om forbedret mødekultur og -ledelse og dermed større udbytte af møderne.

 

De bedste hilsner,

Mette Gottlieb

Direktør i OrgaNicer

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved