Skip to main content

Sådan plejer du dine interessenter!

Holder dine leverandører ikke aftalerne? Eller gør de noget andet, end du havde regnet med?

Måske er det tid til at se lidt nærmere på dem. Og hvordan du kommunikerer til og med dem. De gør det jo næppe for at genere dig 🙂

I denne uge får du en konkret metode til, hvordan du bedst og klogest plejer dine forskellige interessenter i et projekt. For det er nu naturligt, at vi alle har forskellige mål og formål med det vi gør. Herefter kan du lægge en plan for, hvordan du designer din kommunikation til de forskellige typer af interessenter. Og selvom metoden er tiltænkt større projekter, kan den i princippet bruges i mange andre sammenhænge.

 

How-to

  • Start med at identificere dit projekts interessenter. Altså, de der har en interesse i og/eller indflydelse på projektet. Det kan både være enkeltpersoner og grupper. Kunder, styregruppe, projektteam, leverandører, frivillige, venue, partnere, sponsorer, deltagere osv.

  • Tegn nu et koordinatsystem med INTERESSE (i projektet) på den opadgående akse og INDFLYDELSE (på projektet) på den horisontale akse.

  • Indsæt så dine forskellige interessenter, en efter en, i forhold til om de har høj eller lav interesse og om de har høj eller lav indflydelse i og på projektets succes.Som eksempel kan vi tage mødestedet for en stor konference. Indflydelsen er relativ stor – de skal trods alt danne ramme om hele mødet. Og på samme måde er interessen formentlig høj, fordi de gerne vil have at du bruger dem en anden gang, og anbefaler dem til dine kollegaer osv. Mødestedet ryger derfor ind i den øverste ydre felt med høj indflydelse og høj interesse.

  • Design nu din plan for projektets kommunikation på baggrund af overblikket over de forskellige interessenters forskellige indflydelse og interesse i dit projekt. Man kan, sådan lidt groft, dele dem ind i fire grupper:

JA-hattene er dem der har høj interesse og lav indflydelse. Brug dem aktivt ved at gøre brug af deres hjælp og som ambassadører.


De (potentielt) udfordrende er dem der har høj indflydelse og lav interesse. Sørg for at holde dem tilfredse. Enten ved at overbevise dem eller neutralisere dem.


Skeptikerne har både lav indflydelse og lav interesse. Det bedste du kan gøre er at holde øje med dem og holde dem orienterede.


De allierede har både høj interesse og høj indflydelse. Dem skal du give særlig opmærksomhed, og udover at informere dem, så sørg for også at involvere dem


Når vi kender vores interessenter godt, så gør vi ofte alt dette, sådan per autopilot, oppe i hovedet. Men især hvis et projekt er stort, komplekst, og vi gerne vil spare lidt tid i eksekveringsfasen, eller hvis det bliver nødvendigt at overdrage projektet til andre, så kan metoden give overblik i planlægningen og være en stor hjælp.

God fornøjelse.

 

De bedste hilsner

Annette Bang Nielsen

Bookingchef i OrgaNicer

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved