Skip to main content

Unconference

En metode til innovation og nytænkning

På en Unconference finder man ikke de typiske rammer, som vi ellers kender fra klassiske konferencer – her er det deltagerne selv, der sætter dagsordenen og sammen co-creater dagens program og fokusområder. Det er overraskende befriende! Og så giver det nogle helt fantastiske resultater ift. deltager ROI.

Er målsætningen med konferencen nået?

Er en konference en succes eller en fiasko? Fik jeg det ud af deltagelsen, som jeg forventede? Var det tiden værd?

De enkelte deltageres svar på disse spørgsmål er sikkert meget forskellige. De har alle forskellige personligheder, arbejdspræferencer, fagligheder, og ikke mindst hver deres agenda, som de gerne ser opfyldt.

Sidder du og planlægger denne type event, fx en intern konference for en større koncern eller faggruppe, kan en af de helt store udfordringer være, at den dagsorden, der er udstukket inden mødets begyndelse, ikke altid passer de deltagere, du gerne vil have med til arrangementet.

Hvis dit formål med mødet endda er innovation og nytænkning, kan en fastlåst dagsorden virke direkte hæmmende for det ønskede resultat. Det er ikke et utænkeligt scenarie, at ledelsen har én dagsorden, og menigmand i virksomheden en anden. Begge parter ligger givet vis inde med værdifuld ekspertviden inden for konferencens hovedemne – men hvordan sikrer vi, at begge føler sig motiverede og frie nok til at byde ind?

Det er her metoden Unconference kan komme i spil. I stedet for en klassisk oppefra og ned styring, vendes det hele på hovedet.

Hvad kendetegner en Unconference?

Ud over struktur (eller tilsyneladende mangel på samme – men det vender vi tilbage til) er en af de allerfineste kvaliteter ved en Unconference nemlig, at alle parter har lige mulighed for at byde ind med emner, udfordringer, metoder, osv. Og dét er noget, der i høj grad inspirerer til nytænkning, vidensdeling og innovation.

Selvom det ved første øjekast kan se ud som om, at en konference, der afholdes med Unconference metoden, hverken er styret, struktureret eller har retning, er virkeligheden en helt anden. Tværtimod er det vigtigt, at du designer din Unconference med meget klare rammer. Så selvom du ganske vist ikke har det endelige indhold eller form på plads – er det alligevel din rolle som mødeplanlægger, at udstikke klare rammer og overordnede mål:

  • Du skal sørge for, at du selv eller en facilitator laver en tydelig forventningsafstemning med deltagerne, inden dagen for alvor går i gang
  • De skal kende det overordnede mål med konferencen

  • Deltagerne skal sættes ind i hvilke enestående muligheder, de nu har for at foreslå, stemme om og afholde fx workshops på egen hånd. Hvor tro mod metoden vil du være ved din Unconference? Typisk kan deltagerne foreslå oplæg, workshops og emner bade før og under selve konferencen

  • Du skal sørge for, at deltagerne har de rigtige faciliteter og redskaber til rådighed, både til planlægningsfasen og afholdelse af selve konferencen

Der er selvfølgelig en masse praktiske elementer, du skal tage stilling til. Hvordan vil du fx sikre, at udvælgelsesprocessen af de endelige sessions og workshops foregår fair og til alles tilfredshed? Eller hvordan vil du sørge for, at alle de foreslåede emner, der er vedtaget, rent faktisk bliver en del af det endelige program?

Har du brug for hjælp til at designe og afholde en Unconference? Så tag fat på én af vores projektledere, de hjælper gerne.

 

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved