Skip to main content

LinkedIn

Hvad kan du bruge en linkedin-gruppe til?

Kort om LinkedIn

LinkedIn er et professionelt netværk med mere end 546 millioner brugere (LinkedIn, 2018). 26% af danskerne har en LinkedIn profil (Danmarks Statistik, 2017). LinkedIn består hovedsagligt af brugernes faglige profiler, af virksomhedsprofiler, samt af forskellige typer af grupper. LinkedIn benyttes udelukkende til fagligt indhold og er derfor et velegnet socialt medie til professionelle arrangementer, hvor fagligheden er i fokus.

Hvad er en LinkedIn-gruppe?

LinkedIn-grupper er små debatfora internt på LinkedIn. Det er små netværk af mennesker, som har fælles interesser, er beskæftiget i samme branche, har gået på samme uddannelse, deltager i det samme arrangement eller arbejder i samme virksomhed. En LinkedIn gruppe kan være åben (fri indmeldelse) eller lukket (by invitation only eller medlemmer skal godkendes inden de lukkes ind i gruppen) – alt efter hvad der passer bedst til dit arrangement.

Hvad bruges grupperne til?

LinkedIn grupperne kan bruges til salg, sparring, vidensdeling, rekruttering, networking, jobsøging og tusind andre ting. For de fleste vil der være rigtig meget at hente, fordi man i grupperne, kan komme i kontakt med folk, man ikke allerede har i sit netværk. I og med at dine deltagere har tilkendegivet en fælles interesse og har tilmeldt sig dit arrangement, er der allerede her basis for et fagligt fællesskab. Med en gruppe hjælper du dine deltagere til nemmere at netværke både før, under og efter arrangementet, idet de her har lettilgængelig adgang til de personer, der deltager i dit arrangement.

Hvad sker der i en LinkedIn-gruppe?

Grupperne er bygget op af en strøm af diskussioner, som er startet af gruppens medlemmer. Det foregår på den måde, at det enkelte medlem skriver en slags debatoplæg, hvor man stiller spørgsmål, deler erfaringer, linker til artikler eller andet. Herefter kan de andre medlemmer skrive kommentarer til oplægget og nu er dialogen i gang! Som Gruppeadministrator kan det være en fordel at medvirke til at sparke netværket i gang, men ellers kommer diskussionerne gerne af sig selv. Folk har en naturlig lyst til at netværke og vidensdele og med en gruppe for dit arrangement, har de allerede et fælles fagligt interesseområde.

Hvad får du og dine deltagere konkret ud af en LinkedIn-gruppe for dit arrangement?

Det korte svar på spørgsmålet er uden tvivl: Netværk. Der er også andre ting at hente ved at deltage i LinkedIn grupper, men mulighederne for netværk er helt sikkert, hvor den største værdi ligger.

Udover netværket er der en anden klar fordel ved LinkedIn grupper, nemlig muligheden for personlig branding. Dette gør sig gældende for både dig og dine deltagere. Ved at deltage i debatter, svare på spørgsmål og dele nyheder, viser du din faglige viden, indsigt og kommunikationsevner frem for et publikum. Du, som arrangør, kommer desuden tættere på dine deltagere og kan allerede inden arrangementets start begynde at sætte gang i dine deltageres forventning til arrangementet. Du kan bruge LinkedIn gruppen til at iscenesætte dit arrangement, løbende skabe ekstra opmærksomhed på de enkelte programpunkter, poste nyheder, der kan tiltrække flere deltagere til dit arrangement, lade oplægsholderne gå i dialog med publikum, dele oplægholdernes powerpoints ud til deltagerne, udsende online evalueringsskemaer, osv. Alt sammen noget der er med til at intensivere deltagernes oplevelse af dit arrangement både før, under og efter afholdelse.

Lad OrgaNicer hjælpe med din LinkedIn-gruppe

OrgaNicer hjælper gerne med at finde frem til den gruppetype, der passer til netop dit arrangement. Vi kan enten fungere som din trofaste rådgiver, eller alternativt påtage os administratorrollen fuldstændigt. Kontakt os for en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at udforske og udnytte de muligheder, LinkedIn giver for at styrke og tiltrække opmærksomhed til dit arrangement.

Eventhjemmeside

En stærk online tilstedeværelse kan gøre forskellen på succes eller fiasko for et arrangement. Selv med de ekstra omkostninger, der er forbundet med at bygge og vedligeholde en eventhjemmeside, vil arbejdet altid være investeringen værd.

Læs mere

SoMe til events

Brug af sociale medier, også kaldet SoMe, giver ofte rigtig god mening ved events og faglige arrangementer. Det kan nemlig være en ganske effektiv kommunikations- og markedsføringskanal at dele relevant indhold og billeder via fx LinkedIn, Facebook, Instagram eller Snapchat.

Læs mere

Eventapp

Som arrangør kan du komme endnu tættere på dine deltagere og give dem mere værdi med hjem i bagagen. Udover at være et bæredygtigt alternativ til trykt program og lokaleoversigt, kan du connecte med dine deltagere på en mere direkte måde.

Læs mere

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved