Skip to main content

Eventkommunikation

Event-hjemmeside

En stærk online tilstedeværelse kan gøre forskellen på succes eller fiasko for et arrangement. Selv med de ekstra omkostninger, der er forbundet med at bygge og vedligeholde en event-hjemmeside, vil arbejdet altid være investeringen værd.

Dette får du bl.a. når du laver et website til din event sammen med OrgaNicer:

 • Et website, der matcher arrangementets eller din virksomheds grafiske identitet

 • Et sted at dele praktisk information om dit arrangement

 • Et flot præsenteret -og letlæseligt program

 • Mulighed for at fremvise deltageroversigter

 • Adgang til online tilmelding direkte via eventhjemmesiden

 • Responsivt design, der er tilpasset computer, tablet og mobilvisning

 • Hosting af hjemmesiden og domæne (12 måneder)


Event app

Som arrangør kan du komme endnu tættere på dine deltagere og give dem mere værdi med hjem i bagagen. Udover at være et bæredygtigt alternativ til trykt program og lokaleoversigt, kan du connecte med dine deltagere på en mere direkte måde.

Vi designer en unik event app i et gennemtestet app-system, så den passer både i udtryk og indhold til dit arrangement. Event appen giver både arrangør og deltager rig mulighed for interaktion.

Giv mere værdi for pengene med en eventapp da det bl.a. giver:

 • Fuld mobil oplevelse på iPhone, iPad, Android.

 • Fælles nyhedsfeed og 1-1 samtaler direkte i event app’en

 • Integration med Linkedin, Twitter og Facebook

 • Oversigt over program, speakerpræsentationer, hand-outs og deltagerlister

 • Mulighed for indsamling af data på brugernes adfærd

 • Mulighed for reklameplads, fx for udstillere og sponsorer


Et synligt navneskilt med tydelig navn og virksomhed er med til at sænke den naturlige barriere folk har mod at tale med andre, de ikke har mødt før. Derudover kan et fysisk navneskilt have andre praktiske funktioner til en konference. Fx kan den med små symboler vise hvilken type deltager, der er tale om. Symboler, farvekoder eller andre små tegn, der viser om deltageren fx er VIP deltager, som skal have adgang til bestemte områder på konferencen. 

Når vi hjælper med dine navneskilte, sørger vi gerne for:

 • Grafisk opsætning af grunddesign

 • Korrektur af registrantoplysninger inkl. tilretning af navne, virksomhedsoplysninger og lign.

 • Tryk og opsætning af navneskilte

 • Sortering af navneskilte, så de lettere kan uddeles til deltagerne, når de ankommer til dit arrangement


Tryksager

Selvom tendensen går mod færre print- og tryksager og mod mere information online og via apps, er der alligevel visse ting, der stadig fungerer bedst på tryk.

Vi kan hjælpe dig med alle tryksager til dit arrangement, lige fra design af det grafiske design til det færdige tryksag. Det kunne være:

 • Navneskilte til dine deltagere

 • Fysisk skiltning på venue evt. i form af roll-ups

 • Trykte programmer med fx deltageroversigter

 • Floormaps/kort over venue og andet praktisk information


SoMe til events

Brug af sociale medier, også kaldet SoMe, giver ofte rigtig god mening ved events og faglige arrangementer. Det kan nemlig være en ganske effektiv kommunikations- og markedsføringskanal at dele relevant indhold og billeder via fx LinkedIn, facebook, instagram eller snapchat.

Håndteringen af sociale medier før, under og efter en event let kan blive en tidsrøver – eller omvendt, at opgaven med at sørge for relevant indhold drukner i mængden af andre, mere presserende opgaver.

Eksempler på typer af SoMe-opgaver vi kan hjælpe med til dit event:

 • SoMe strategi tilpasset dit arrangement

 • Udvælgelse af SoMe kanaler under hensyn til overordnet målsætning og deltagertype

 • SoMe-plan, inkl. indholdsbeskrivelse og konkret tidsplan

 • Eksekvering af SoMe-plan

 • Opbygning af eventprofil/kommunikationskanal

 • Introduktion til LinkedIn, facebook, Instagram og Snapchat med udgangspunkt i eventkommunikation

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved