Skip to main content

Meeting Recovery Syndrome

4 tip til dig, som for alt i verden, vil styre uden om dette fænomen.

Kender du udtrykket meeting-recovery-syndrome?

Syndromet beskriver den tid, som man bruger på at køle ned og genfinde fokus ovenpå et langt og unyttigt møde. Udover frustration og udmattelse, så giver syndromet også anledning til en masse spildt tid – og er faktisk direkte hæmmende for den enkeltes trivsel på arbejdet.

Så hvordan undgår vi det
– og hvad kan du gøre?

Som møde-facilitator har du en eminent chance for at eliminere dette fænomen hos dine mødedeltagere. Mødefacilitering handler nemlig i al sin enkelthed om ”…at gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det, de gerne vil. Det kan være at træffe beslutninger på et møde, dele viden i et netværk eller lære nyt på et seminar” (Ib Ravn, Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening, 2011, s.9).

Her kommer 4 tip til hvordan din facilitering understøtter et energigivende og trivselsfremmende møde.

Tip 1 – Målsætning(er): Er mødets indhold af orienterende, sparrende eller besluttende art? Gør det tydeligt, hvad formålet er med hvert punkt på dagsordenen – og hvornår I er i mål med punktet og kan rykke videre til det næste.

Tip 2 – Fokusér på handling: Det er normalt, at forskellige mennesker ser forskelligt på mødets emner. Hvis du som facilitator søger at dine deltagere skal opnå enighed om et emne, så kan mødet virkelig trække i langdrag. Et godt fif er derfor at tillade forskellige syn på emnet, og søge handlingsenighed frem for holdningsenighed.

Tip 3 – Engagér (alle): Der findes masser af metoder til at få flere deltagere til at være aktive under et møde. Det er faktisk de færreste, som er klar til at tale in plenum, når det bliver sagt ”input”? Ofte vil du opleve, at det er de samme tale-lystne typer, som byder ind. Inkludér summeøvelser, tid til refleksion, snak-med-din-sidemakker og tavsheds-seancer (hvis du tør), og lad på den måde, alle dine deltagere få tid, mulighed og lyst til at sige noget. Rundt-om-bordet seancer er sjældent en god idé (det er ikke uden grund, at de blandt mange går under navnet dræberrunden).

Tip 4 – Husk fællesskabet: Oplever du som facilitator (eller leder), at dine mødedeltagere har brug for bare at vende-verdenssituationen, eksempelvis på jeres team- eller afdelingsmøder? Så husk endelig at give plads til dette, men forsøg at gøre det i et andet rum, end lige der, hvor I holder møde. Hvis der er deltagere, som ikke ses så ofte, så kan en fælles frokost inden eller efter mødet opfylde dette behov. Eller for mere faste teams, så kan jævnlige en kaffe/kage-stunder, faste rul med faglig walk-and-talk eller en ugentlig morgenmads-seance være virkelig godt givet ud, når vi snakker effektivitet på jeres øvrige møder. Dertil kommer egentlige sociale arrangementer, som sammen med de andre elementer, styrker fællesskabet og de gode relationer – og gør jeres møder mere effektive fordi det er nemmere at ”komme til sagen” og også tale om de svære emner.

PS: Hvis du tænker, at jeres møder har lang vej til en egentlig møde-facilitering, så start med at få styr på det helt basale og selve mødedesignet – det kan du læse om her.

 

De bedste hilsner,

Annette Bang Nielsen

Bookingchef i OrgaNicer

Mødedesign og facilitering

Dét, at designe og facilitere gæsteoplevelsen effektivt, kræver en række elementer. Elementer som tilsammen opfylder (eller overgår) gæstens forventninger.

Læs mere

Projektledelse

Vi påtager os gerne dele eller hele projektledelsen af dit arrangement. Vi er med dig hele vejen og hjælper med at sikre, at arrangementet når sine fastsatte mål.

Læs mere

Konceptudvikling

Vi har produceret ganske mange konceptbeskrivelser og konceptpræsentationer. Enten fra scratch eller på baggrund af ønsker og ideer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Her er hvad vi kan gøre for dig…

Læs mere

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved