Skip to main content

Gamification

Gamification er en fin metode til at skabe engagement, opfordre til aktiv deltagelse og få mere loyale deltagere til din event. I denne artikel ser OrgaNicer nærmere på fænomenet gamification og kommer med et par bud på, hvordan metoden kan anvendes ved professionelle arrangementer.

Gamification som markedsføringsmetode

Gamification har efterhånden eksisteret nogle år i markedsføringsverdenen. Her er gamification blevet lidt af et buzzword og begrebet spreder sig langsomt til andre brancher. Bl.a. til eventbranchen, hvilket vi skal se nærmere på i denne artikel.

Men først en kort forklaring af begrebet gamification. Formelt kan det defineres således:

”Gamification er en markedsføringsstrategi der, med afsæt i game design elementer, søger at engagere brugeren på en for aktiviteten meningsfuld måde.”(Danni Kirstine Skou, cand.it, 2012).*1

Eller sagt på en anden måde, når man anvender Gamification til at skabe større engagement hos sin målgruppe, låner man teknikker fra computerspil for aktivt at involvere brugere på en positiv måde. Hermed oplever de en større værdi hos et givent produkt eller koncept. Det giver i sidste ende mere loyale, entusiastiske og tilfredse kunder.

Et klassisk eksempel på gamification, de fleste kender, er McDonald’s ”Coinoffers”, hvor man som kunde kan indsamle virtuelle mønter på reklamesøjler i bybilledet og dermed få en gratis burger hos McDonald’s.*2

Gamification ved Events

Gamification som metode til at skabe større engagement og værdi ved events er stadig et forholdsvist nyt fænomen i Danmark. Men det er et oplagt værktøj at benytte sig af. Gamification skaber nemlig større deltagerinvolvering, større loyalitet og øger oven i købet den enkelte deltagers indlæringsevne.*3 Alt i alt kan gamification altså være en effektiv metode til at højne ROI for den enkelte deltager. Og jo højere ROI deltageren oplever, jo mere tilfreds er vedkommende. Det øger sandsynligheden for at deltageren vender tilbage næste gang, du afholder et arrangement og at vedkommende omtaler dit arrangement positivt i både sin private og professionelle omgangskreds.

“Spil er gode til at engagere os. Vi er optimistiske, fokuserede og kreative, når vi spiller. Vi er indstillet på at arbejde hårdt, og vi er ikke så bange for at fejle. Og vi vil gerne samarbejde og alliere os med andre, der kan hjælpe med at løse et fælles problem.” siger Jane McGonigal, ph.d ved Berkeley University og pointerer samtidig, at selve game designet er afgørende for den understøttende funktion.*4

Gamification ved professionelle events

Et eksempel på hvordan gamification kan anvendes i forbindelse med faglige arrangementer, kunne være en ”guidet tur” ifm. en workshop, hvor deltagerne skal igennem en række lærende, faglige opgaver og indsamler points for hver gennemført opgave. På denne måde fastholdes deltagerne på en positiv måde i dagens emne, alt imens indlæringen er i fokus.

Gamification via online platforme

Hvis man samtidig vælger at understøtte sit arrangement med en online platform, fx i form af en event app eller en faglig gruppe på LinkedIn, er det oplagt at integrere gamification metoden herpå. Her låner man funktionaliteter fra computerspilsverdenen og inkluderer forskellige belønningsfunktioner. Både ydre motivationsfaktorer, såsom fysiske præmier, og andre former for motivationsfaktorer, såsom status og adgangsniveauer, kan sættes i spil. Fx at deltagerne får status af ”superdeltager”, hvis de bidrager aktivt med vidensdeling et bestemt antal gange, svarer på spørgeskemaer eller poster billeder fra arrangementet ud i strømmen.  Alternativt kan man give deltagerne adgang til særlige artikler, foredrag eller andet fagligt relevant og attraktivt, hvis de opfylder de fastsatte kriterier. Herved opfordres deltagerne til at deltage og bidrage aktivt til LinkedIn gruppens eller event app’ens indhold. Det giver mere liv, vidensdeling og networking på tværs af deltagerne, der alt sammen bidrager til højere ROI for den enkelte deltager.

Husk fagligheden

Gamification må gerne være både underholdende og interessant. Blot er det afgørende at holde for øje, at det er vigtigt at designe sine gamificationelementer ud fra faglige kriterier. Deltageren skal fornemme, at de aktiviteter, der er sat i værk omkring et arrangement, er fagligt vedkommende. Fagligt indhold må gerne være sjovt, men det skal være relevant og give mening i forhold til dit arrangements faglige formål.

Kilder og litteratur

Har du lyst til at læse mere om gamification, kan du se nærmere på nedenstående kilder og litteratur.

 


*1 Gamification – Et teoretisk orienteret speciale af Danni Kirstine Skou, cand.it ved Aalborg Universitet.

*2 McDonalds.dk

*3 The importance of event gamification af William Thomson

*4 www.djoefbladet.dk

Venue

Hos OrgaNicer kan du altid få hjælp og sparring, når du skal finde den perfekte lokation til din kommende konference, kursus, generalforsamling eller anden form for event.Ud over at du skal finde et venue, der danner de perfekte rammer om dit arrangement, er der en masse praktiske ting, du skal have med i dine overvejelser.

Læs mere

Konceptudvikling

Vi har produceret ganske mange konceptbeskrivelser og konceptpræsentationer. Enten fra scratch eller på baggrund af ønsker og ideer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Her er hvad vi kan gøre for dig…

Læs mere

Mødedesign og facilitering

Dét, at designe og facilitere gæsteoplevelsen effektivt, kræver en række elementer. Elementer som tilsammen opfylder (eller overgår) gæstens forventninger.

Læs mere

© 2022 OrgaNicer, All Rights Reserved